Szinapszis Fejlesztő Központ - Mk

 

ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA

Vannak olyan problémák, amelyek mindenki számára nyilvánvalók: például a különböző betegségek (himlő, rossz látás stb.). Ezzel szemben a tanulási nehézségek és viselkedészavarok mögött meghúzódó problémák nem egyértelműek. Ez utóbbiakat gyakran az agyban végbemenő szenzoros integráció nem tökéletes működése okozza. Emiatt lehetséges az, a nagyon okos gyermekek nem tanulnak jól az iskolában, vagy a jó családból és környezetből származó gyerekek nem tudnak “rendesen”, az elvárt módon viselkedni. Egészen addig, ameddig a probléma nem túl súlyos, a diszfunkcionális szenzoros integráció senkinek nem fog feltűnni, akinek nincs erre irányuló speciális képzettsége. Ha megismerjük ezeket a folyamatokat és felismerjük a problémát, akkor segíteni is tudunk abban, hogy a gyermekek sikeresebb és boldogabb életet tudjanak élni.

Fogalmak:
A szenzoros (érzékelő) jelentése egy olyan energia, mely stimulálja vagy aktiválja az idegsejteket és megindítja az idegi folyamatokat és azok fejlődését.
Az integráció egyfajta rendszerezés, vagyis különféle részeket rendezünk egésszé.
A motoros szó magába foglalja a mozgásos cselekvéseket.

Mi az Alapozó Terápia?
Az Alapozó Terápia egy komplex, fejlődéstani szemléletű szenzomotoros (mozgásos-érzékszervi) típusú idegrendszer-fejlesztő mozgásterápia.

Milyen esetekben, kiknek javasolt a terápia?
- iskolaéretlen óvodásoknak
- megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésű és tartós beszédhibával küzdő gyermekeknek
- mozgásfejlődésükben elmaradt óvodásoknak és iskolásoknak
- diszlexiás/alaki diszgráfiás/diszkalkuliás (olvasás-, írás-, számolási nehézség/zavar) gyermekeknek
- figyelemzavaros, túlmozgásos vagy mozgásügyetlenségben szenvedő gyermekeknek
- enyhe fokú mentális retardáció esetén
- nagycsoportos óvodásoknak, iskolai előkészítésként

Hogyan hat? Mit fejleszt?


Anamnézis felvétel és állapotfelmérés (60-90 perc) után - amennyiben szükséges a fejlesztés/terápia - a csecsemőkori mozgásmintákból kiindulva a fejlődéstani nagymozgásokon, a rugalmasságon és egyensúlyon keresztül fejleszti az idegrendszert, amelyet egy speciális gimnasztikával alapoz meg, majd magas fokra emeli a mozgáskoordinációt/mozgásügyességet. Fejleszti a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát, segít a kéz (szem, láb) dominancia megválasztásában. A feladatsorokhoz társulnak a fejlesztőpedagógia gyakorlatai: emlékezet, tér, idő, beszédészlelés-, és megértés, jobb-bal irányok, testismeret, ritmus stb. fejlesztése is. Kis lépésekben, apró részekre bontva haladunk. A terhelésben, időben, nehézségekben, bonyolultságban a fokozatosság elvét követjük. Reális célokat tűzünk ki, igyekszünk mindig sikerélményhez juttatni a gyermekeket, sokat dicsérni és motiválni.

Mennyi ideig szükséges a fejlesztés?
A gyermek állapotától függően kell kialakítani az óraszámokat, ez lehet heti 2x1, 2x2,3x2 vagy 5x1 óra is. Az, hogy meddig tart egy fejlesztési vagy terápiás folyamat az egyénenként változó 0,5-1-2 vagy több év is lehet. Az éves vagy féléves kontrollvizsgálatok során írásban rögzítjük a szülők számára, hol tart a gyermek, szükséges-e még a fejlesztés/terápia vagy milyen irányban kell tovább haladnunk.

Kapcsolatok:
A gyermekek fejlesztése, nevelése egy folyamat, melyben a szülők, a pedagógusok és más szakemberek nagy szerepet játszanak. Fontos az együttműködés, hogy a gyermekeket minél több oldalról megismerhessük és hatékonyan tudjuk megsegíteni a terápiával. A mozgásterápiánál a kommunikáció mellett kiemelten fontos a rendszeresség, vagyis a gyermek folyamatos részvétele a foglalkozásokon.

Regresszió:
Az Alapozó mozgásterápia folyamatában időszakonként megjelenik a regresszió, vagyis a visszaesés. Amikor a gyermekek a csecsemőkori, kisgyermekkori mozgásokat újratanulják és gyakorolják, ismételten megélhetnek a korábbi életszakaszaikhoz kapcsolódó érzelmeket, érzéseket. Feljöhetnek a tudattalanban elfojtott emlékek és az azokhoz köthető érzések is. Ebből mi visszajelzést kapunk arról, hogy a terápia hatásos, emellett pedig a gyermek is lehetőséget kap arra, hogy a korai traumákat, egy érettebb személyiséggel és segítséggel feldolgozhassa, mely nagy segítség a személyiségfejlődés szempontjából.

A regresszió lefolyása időben (1-2 héttől 1-2 hónapig is) és minőségben (van akinél alig érzékelhető) minden gyermeknél különböző, azonban vannak általános „tünetek”: érzelmi labilitás, túlérzékenység, könnyen elsírja magát, nagyon bújóssá válik, elkezd dacolni, vagy leválni a szülőkről, szétesik a figyelme, többször elmereng, visszajöhetnek olyan dolgok játékban vagy szokásokban melyeket már elhagytak, beszédben időlegeses újra előjöhetnek kisgyerekes hanghordozások, vagy a már túlhaladott beszédhibák is. A terápia során a gyermekek többször esnek át ezen a fázison és a regressziós szakaszok egyre enyhébbek és rövidebbek lesznek. Fontos, hogy ilyenkor szülőként adjunk lehetőséget a testközelségre, azonban az elvárásokat, amiket eddig támasztottunk a gyermekkel szemben, azt továbbra is próbáljuk következetesen betartani. Szülőként figyeljék és jelezzék, amikor a gyermeknél érzékelik a regresszió megjelenését, és a javulásokat is.


Amennyiben kérdése van a programmal kapcsolatban, keressen bizalommal! A díjszabásról az Árak menüpont alatt tájékozódhat.


 

2017 © Minden jog fenntartva! Szinapszis Fejlesztő Központ | Impresszum