Szinapszis Fejlesztő Központ - Mk

 

SINDELAR PROGRAM

Dr. Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta által kidolgozott komplex kognitív fejlesztő program célja a neurogén (idegi) eredetű tanulási- és magatartási zavarok megelőzése illetve azok elmélyülésének megakadályozása az óvodás és iskolát kezdő, 5-7 éves korosztálynál, mely hatékonyan hozzájárul a sikeres iskolai karrierhez, valamint elősegíthető vele a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja is.

Egy olyan komplex módszert kell elképzelni, mely az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus begyakorlását biztosítja, ami az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, intermodális kódolás (észlelési területek összekapcsolása), emlékezet, szerialitás (sorrendiség), téri orientáció.

A Sindelar program részei:
1. Feltáró és a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás (45-50 perc)
2. Fejlesztési periódus (min.6-8 hó, 10 perc/nap)
3. Záró képességfelmérés

A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni, azon a szinten, ahol a kognitív képességek még megfelelően működnek. A fejlesztés akkor is innen indul, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony. A módszer a teljes képességrepertoár megismerését célozza meg, nem csupán a hibás funkciókat. A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához. A program indításakor és lezárásakor készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

A fejlesztés:
A program struktúrája lehetővé teszi, hogy – indokolt esetben – egyidejűleg két - három részképesség terápiája is megtörténjen. Ilyenkor a foglalkozások szervezése ciklikus. Egy napon azonban csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges, és a foglalkozás időtartama nem haladhatja meg az előírt 10 percet. A minimum 6-8 hónapot igénybe vevő kognitív terápia egyik fontos elve a folyamatosság. Ezért a foglalkozásokat kihagyás nélkül naponta kell végezni! A gyakorlatok minden esetben játékos jellegűek, nem kelthetik a munka látszatát a gyermek számára. A program gyakorlatai más fejlesztő eljárásokkal is kombinálhatók, így például logopédiai- vagy mozgásterápiával.

Az elvégzendő feladatok kijelölése valamint a tréninganyag elkészítése havi rendszerességgel történik, amit a szülők, vagy annak a személynek a rendelkezésére bocsátok, aki a gyermekkel a napi gyakorlatokat fogja végezni.

A fejlesztés első jelei már 3 hónap után érezhetőek. Ugyanakkor a fejlesztés intenzitása egyénenként változó, hiszen nincs két egyforma gyermek, még akkor sem, ha hasonló problémákkal küzdenek. Sokat jelent a szülők és a pedagógusok hozzáállása, akik megfelelően támogatják és türelemmel kezelik ebben a helyzetben a gyermeket.

Mikor van szükség a terápiára?
Ha a gyermek az életkorához képest egyes értelmi területeken, részképességekben lemaradást mutat. Ajánlom azoknak az óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekeknek, akiknél az alábbi tünetek jelen vannak:


1. Rendezetlen, bizonytalan a mozgása (egyensúlyproblémák, nem tud váltott lábbal lépcsőzni, gyakran elesik, nehezen igazodik el a saját testén, nem tudja a keresztmozgásokat (pl. jobb kézzel megfogni a bal fülét).
2. Nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják neki.
3. Zavaros téri orientáció esetén. A téri tájékozódásban a saját test a kiinduló pont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetését (Amennyiben ebben zavar keletkezik, nem csak az olvasásban és írásban léphetnek fel problémák, hanem a számolási műveletek is nehézségekbe ütközhetnek).
4. Nehezen marad egy feladatnál, izeg – mozog, hamar megunja, amit csinál.
5. Szabálytalan a ceruzafogása.
6. Nem szívesen rajzol, vagy végez kézügyességet igénylő feladatokat (színezés, gyurmázás, gyöngyfűzés).
7. A sorrendek felfogásának nehézsége, az egymásutániság térben és időben (alatta-fölötte, első–utolsó, előtt–után, tegnap–holnap, hét napjai, évszakok, hónapok, növekvő–csökkenő sorrendben stb.).
8. Nem szereti a memória játékokat.
9. Nem szeret mesét hallgatni, nem köti le a felolvasott mese.
10. Gyakran visszakérdez, megerősítést igényel, nem érti, mit kell csinálnia.
11. Vannak beszédhibái.

A fent említett problémákra a Sindelar Program hatékony megoldást kínál.

Amennyiben kérdése van a programmal kapcsolatban, keressen bizalommal! A díjszabásról az Árak menüpont alatt tájékozódhat.

 

 


 

2017 © Minden jog fenntartva! Szinapszis Fejlesztő Központ | Impresszum